Ferie zimowe w szkole

Szanowni Państwo !

 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców podjęliśmy działania w zakresie organizacji opieki dla uczniów klas I – IV w pierwszym tygodniu ferii  w terminie od 4 do 8 stycznia 2021 r. w godzinach  8 .00 – 13.00 . W pierwszej kolejności  chodzi dzieci  rodziców pracujących.  

Dyrektor wraz z kadrą pedagogiczną zapewni uczniom i ich rodzicom opiekę pedagogiczną, bezpieczeństwo zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.