REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO

Na wiosnę baw się z nami polskimi słowami”

I Organizator:

Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie.

II Cele konkursu:

  • rozwijanie kreatywności językowej dzieci,

  • rozwijanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji,

  • odkrywanie talentów literackich,

  • rozbudzanie wyobraźni i poczucia estetyki u dzieci,

III Założenia ogólne i zasady konkursu:

Konkurs skierowany jest do dzieci z kl. 4-8 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie. Zadaniem uczestników jest przesłanie autorskiego wiersza dowolnego rodzaju (zwany dalej utworem) o dowolnej długości. Koniecznym warunkiem jest wykorzystanie trzech słów: SŁOŃCE, NADZIEJA, LIŚCIE. Słowa mogą być odmieniane przez osoby, liczby, przypadki. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę.

Wysłanie utworu na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na opublikowanie pracy na profilu Facebook i stronie internetowej szkoły. Utwór nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany.

IV Terminy i ocena:

Prace konkursowe należy przesłać do dnia 21 kwietnia 2022r. na adres: nauczyciel.bibliotekarz1@gmail.com

Utwór należy umieścić w treści maila (nie w załączniku) wraz w tytułem, imieniem i nazwiskiem oraz klasą. Jury powołane przez organizatora wybierze 3 najciekawsze prace, które zostaną nagrodzone i opublikowane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 kwietnia 2022r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej i facebooku szkoły.

V Kryteria oceny: