„Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0″Zadanie certyfikacyjne na miesiąc październik 2022r.Temat: Jak rozwijać samodzielność u uczniów i uczennic oraz budować motywację do nauki.

W październiku pracowaliśmy wspólnie nad zadaniem pt. Jak rozwijać samodzielność u uczniów i uczennic oraz budować motywację do nauki. W klasach odbywały się zajęcia warsztatowe, podczas których realizowano pakiety edukacyjne, przekazane przez Instytut Edukacji Pozytywnej, zawierające ćwiczenia w języku polskim oraz ukraińskim w przypadku, gdy w klasach uczą się dzieci pochodzenia ukraińskiego.
Zespoły klasowe pod opieką wychowawców i innych nauczycieli uruchomiły pokłady kreatywności w celu budowania motywacji do nauki zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych ale także prawidłowych nawyków codziennego życia, dodatnio wpływających na naukę, takich jak: zdrowe odżywianie i umiejętność kontrolowania stresu ale także planowanie i stawianie sobie celów.
W zadaniu wzięli udział uczniowie klas:
Klasa Ib, pod opieka p. Renaty Paczały
Klasa IIa pod opieka p. Małgorzaty Serafin
Klasa IIIa, pod opieką pani Katarzyny Sztuk
Klasa VIa, pod opieką p. Marty Kuczyńskiej
Klasa VIc, pod opieką pani Anny Lewandowskiej
Pierwszoklasiści z klasy Ib utrwalali prawidłowe nawyki żywieniowe, rozmawiali o piramidzie zdrowia oraz wykonywali kolorowe sałatki owocowo-warzywne.
Uczniowie klasy IIa uczyli się jak poprawiać swoje samopoczucie i poznawali techniki relaksacyjne, w tym techniki oddechowe i wykorzystujące ruch.
Trzecioklasiści z klasy IIIa wykonali kolorowe plakaty na temat ulubionego pisarza bądź pisarki oraz jego utworów a następnie prezentowali je w gronie klasy, zachęcając do czytania.
Uczniowie klasy VIa rozmawiali o celach i marzeniach oraz o prawidłowej komunikacji interpersonalnej a także grali w wymyślone przez siebie kalambury.
Uczniowie klasy VIc zastanawiali się nad tym, na co poświęcają swój czas i wykonywali kreatywne „Słoiki czasu”.
Dodatkowo klasy I-III podjęły działania integrujące społeczność szkolną i jednocześnie utrwalające prawidłowe nawyki czytelnicze podczas akcji „Przerwa na czytanie”. Uczniowie klas: Ia pod opieką pani Joanny Bartnik, IIc, pod opieką pani Joanny Nazar oraz IIIa pod opieką pani Katarzyny Sztuk, zorganizowali akcję czytelniczą na korytarzu szkolnym w wesołych przebraniach postaci z bajek.
Wykonywanie przez klasy zadań projektowych w zakresie komunikacji międzykulturowej w okolicznościach edukacyjnych była doskonałą okazją na ułatwienie dzieciom z trudnościami edukacyjnymi osiągania sukcesów dydaktycznych, a jednocześnie możliwością budowania integracji i motywacji do nauki dla wszystkich.
 
Koordynaror szkolny „SMP 2.0” – Marta Kuczyńska