Zakończenie X-Jubileuszowej edycji warsztatów „Mądrzy Rodzice”

„Najlepszą formą wychowania jest nieustanny dialog, który pozwala obu stronom poznać siebie nawzajem, a dziecku daje możliwość przyswojenia sobie doświadczenia i mądrości dorosłych”. Jesper Juul
 
W dniu 02.04.2022r. zakończyła się realizacja X edycji warsztatów „Mądrzy Rodzice”. Warsztaty edukacyjne dla rodziców odbywały się w miesiącach marzec-kwiecień 2022r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie i były realizowane we współpracy z Gminą Miejską Hrubieszów. Uczestnicy zajęć warsztatowych wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin oraz w grupie wsparcia, pozwalającej na wymianę rodzicielskich doświadczeń, związanych
z wychowaniem dzieci i młodzieży. Dodatkowym atutem warsztatów, których realizacja przypadła na trudne czasy, było wspieranie rodziców w ochronie zdrowia psychicznego oraz dobrostanu zarówno dzieci, jaki i rodziców. Na zakończenie zajęć rodzice otrzymali Certyfikaty ukończenia warsztatów oraz książki, których zakup sfinansowany był przez Gminę Miejską Hrubieszów. Absolwenci warsztatów zostali zaproszeni do grupy na fb pod nazwą „Grupa wsparcia-Mądrzy Rodzice po warsztatach”, zrzeszającej absolwentów wszystkich dziesięciu edycji warsztatów, realizowanych w Hrubieszowie. O przydatności tego typu przedsięwzięcia, dedykowanego rodzicom i opiekunom świadczyć mogą pozytywne opinię uczestników warsztatów, wybrane z nich zacytowano poniżej:
I. „Szczerze polecam warsztaty wszystkim rodzicom, nawet przyszłym. Dzięki warsztatom zrozumiałam, gdzie popełniam błędy i nauczyłam się, jak je niwelować. Mądrzy Rodzice to nie tylko informacje o wychowaniu dzieci, dla rodzica to podróż w głąb siebie, refleksja nad wewnętrznym ja-rodzic, człowiek! Dziękuję serdecznie za to doświadczenie”.
II. „Po ukończeniu warsztatów potrafię lepiej i mądrzej kochać swoje dzieci. Nie chodzi o to, żeby urodzić i po prostu kochać dzieci ale także o to, by być odpowiedzialnym za ich wychowanie, przygotowanie do życia w trudnym świecie”.
III. „Warsztaty wniosły wiele pozytywnych inspiracji do mojego życia. Pokazały, że dużo można zmienić w relacji rodzic-dziecko z innym podejściem niż mamy z własnego dzieciństwa. Zdałam sobie sprawę z tego, jak ważne w naszym życiu są emocje, sposób ich wyrażania i akceptacja emocji. Spróbuję pewne narzędzia wykorzystać w swoim rodzicielstwie, aby wychować swoje dzieci na pewnych siebie i akceptujących siebie dorosłych”.
IV. „Warsztaty to najlepsze co zrobiłam dla siebie i swoich dzieci. Nauczyłam się i uczę rozmawiać inaczej z dziećmi o emocjach i oczekiwaniach”.
V. „Warsztaty pomogły mi bardziej kontrolować moje emocje, które wpływają na moje dzieci. Pomogły w przypomnieniu o najważniejszych wartościach. Dowiedziałam się jakie zagrożenia czyhają na nasze dzieci”.
 
Dziękuję wszystkim współtworzącym warsztaty rodzicom i wykładowcom za te owocne chwile, poświęcone na rzecz rozwoju rodzicielskich kompetencji wychowawczych.
 
Lider warsztatów „Mądrzy Rodzice” Marta Kuczyńska, pedagog-terapeuta SP Nr 1 Hrubieszów