Komunikat w sprawie odbioru zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

28 czerwca otrzymaliśmy informacje z OKE Kraków dotyczącą zaświadczeń.

Zaświadczenia będą  przekazane zdającym 9 lipca 2021 r.  w sekretariacie szkoły SP Nr 1 w godzinach 9.00- 14.00

Edyta Kucharska

dyrektor szkoły