Realizacja projektu przez sekcję modelarstwa lotniczego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” w Hrubieszowie

Zakończyliśmy realizację projektu „Młodzi modelarze na start – Akademia Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego”. Grant w wysokości 5.400 zł został uzyskany w ramach programu „Aktywna Lubelszczyzna”, którego operatorem jest Stowarzyszenie „Czajnia” oraz Centrum Wolontariatu w Lublinie. W ramach działań dzieci i młodzież, która uczestniczyła w cyklu zajęć i warsztatów budowy modeli oraz wzięła udział w Ogólnopolskich Zawodach Modeli Swobodnie Latających klas F1A, F1B, F1Q w Częstochowie oraz Ogólnopolskich Zawodach Modeli Szybowców Halowych klasy F1N w Grodkowie, zaliczanych do Pucharu Polski.

Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2021-2030. Dziękujemy za wsparcie.