Pomoc i wsparcie Poradni Psychologiczno – Pedgagicznej

Informacja na temat obsługi klienta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hrubieszowie.

W trosce o zabezpieczenie zdrowia i życia oraz ograniczenie rozprzestrzeniania koronawirusa wśród dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów prawnych, pracowników, poradnia udziela wsparcia w systemie pracy zdalnej.

Poradnia udziela pomocy i wsparcia
w godz.8.00 do 16.00
od poniedziałku do piątku po uprzednim kontakcie telefonicznym
84 696 29 07
695 407 361
email ppphrub@wp.pl
gdzie można zadawać pytania i zostawić nr tel. w celu ustalenia konsultacji telefonicznej przez specjalistów.

W nadzwyczajnych przypadkach np. interwencja kryzysowa specjaliści zatrudnieni w Poradni będą do Państwa dyspozycji.

Dyrektor
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Hrubieszowie
Ilona Puszek