X Jubileuszowa edycja warsztatów „ Mądrzy Rodzice” w Hrubieszowie. Zapisy na warsztaty

Rodzicu!

Okres pandemii okazał się ciężką próbą dla wszystkich ludzi, w sposób szczególny dotknął dzieci i młodzież oraz ich rodziców. Tegoroczna edycja warsztatów „Mądrzy Rodzice” będzie poświęcona w dużej mierze profilaktyce zdrowia psychicznego i kształtowaniu umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dzięki warsztatom „Mądrzy Rodzice” weźmiesz udział w szkoleniu, podnoszącym Twoje kompetencje wychowawcze lecz przede wszystkim uzyskasz odpowiedzi na nurtujące Cię trudne pytania związane z rodzicielstwem a także otrzymasz wsparcie specjalistów i innych rodziców.

X edycja bezpłatnych warsztatów „Mądrzy Rodzice” będzie realizowana we współpracy
z Gminą Miejską Hrubieszów, w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa
w Hrubieszowie, w miesiącach marzec-kwiecień 2022r. Data rozpoczęcia warsztatów zaplanowana jest na 4 marca 2022r., ale będzie ona uzależniona od aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w kraju. Poprzednie edycje warsztatów realizowane w latach 2012-2021 spotkały się z bardzo dobrym odbiorem ze strony rodziców i opiekunów-uczestników zajęć.

Priorytetowym celem warsztatów jest ćwiczenie praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi i młodzieżą, pomaganie dorosłym w kształtowaniu swojego życia na miarę rodzicielskiej miłości i odpowiedzialności.
Zajęcia warsztatowe mają na celu rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców oraz podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej prawidłowej komunikacji z dzieckiem, mądrej dyscypliny, żywienia, higieny, szczepień ochronnych, prawnej ochrony rodziny, wychowania do seksualności, wychowania w duchu wartości, zapobiegania uzależnieniom i innym zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży. Podczas warsztatów, rodzice będą mogli dzielić się swoimi radościami i troskami w ramach „Grupy wsparcia”. Zajęcia dla rodziców poprowadzi certyfikowany lider programu „Mądrzy Rodzice” wraz ze specjalistami

z zakresu psychologii, prawa i uzależnień. Warsztaty, w łącznej liczbie 50 godzin dydaktycznych,  będą się odbywać w cyklu piątkowo-sobotnim (piątkowe popołudnia, sobotnie przedpołudnia).Warsztaty są  finansowane ze środków Gminy Miejskiej Hrubieszów. Uczestnicy mają zapewnione: poczęstunek na przerwy kawowe, materiały szkoleniowe oraz certyfikat i  książkę na zakończenie zajęć.

UWAGA- ZAPISY !

W warsztatach mogą wziąć udział rodzice i opiekunowie (także dziadkowie i rodzice zastępczy) wychowujący dzieci i młodzież w różnym wieku, z Hrubieszowa i okolic (ilość miejsc ograniczona).

Zapisy na warsztaty  przyjmuje : Marta Kuczyńska, pedagog -terapeuta
Szkoła Podstawowa  Nr 1 im. Bolesława Prusa w  Hrubieszowie, ul. Listopadowa 12, tel. 84 696 2074, email:
pedagog.mk@op.pl 

Zapisy na warsztaty trwają do dnia 7 lutego 2022r. (lub do wyczerpania limitu miejsc).