Prace plastyczne na języku polskim :-)

W ramach zdalnych lekcji z języka polskiego zaproponowałam moim uczniom wykonanie prac plastycznych. Uczniowie z klasy 7 a i 7 c wykonali swoje plastyczne interpretacje wierszy Bolesława Leśmiana – do wyboru był wiersz „Wczesnym rankiem” lub wiersz „Tęcza”. Natomiast uczniowie klasy 8a, przy okazji lekcji poświęconej rzeźbom Aliny Szapocznikow „Autoportret I” i „Autoortret II”, mieli za zadanie przygotować swoje autoportrety.  Zachęcam do zapoznania się z rezultatami tych zadań.

Marta Lackowska