Podsumowanie III edycji konkursu „Mediacja sposobem na konflikt”, przebiegającego pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta Hrubieszowa i Prezesa Sądu Rejonowego

W dniu 17.10.2023r., w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, podsumowano III edycję międzyszkolnego konkursu plastycznego pt. „Mediacja sposobem na konflikt”. Konkurs promujący mediację w środowisku szkolnym, odbywał się pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta Hrubieszowa Pani Marty Majewskiej oraz pod patronatem honorowym Prezesa Sądu Rejonowego w Hrubieszowie Pana Adama Pisiewicza. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, działających na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz innych szkół z powiatu hrubieszowskiego, wdrażających program mediacji rówieśniczych a także szkół współpracujących ze Szkolnym Klubem Mediatora SP Nr 1 w Hrubieszowie. Do konkursu przystąpili uczniowie z następujących szkól podstawowych: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa Hrubieszowie, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirczu, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mienianach, Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie, Szkoła Podstawowa nr 4 w Biłgoraju oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych: I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie, Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie.
Celami konkursu było:
1.Popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat mediacji, jako konstruktywnego sposobu rozwiązywania konfliktów i sporów.
2.Promowanie mediacji i kształtowanie wśród uczniów pozytywnego wizerunku mediacji, w tym mediacji rówieśniczych.
3.Zachęcenie uczestników konkursu do udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji’2023.
Prace oceniła komisja w składzie: p. Agata Łazorczyk, p. Ewa Małecka, p. Małgorzata Szumiata, p. Ewa Szostak, p. Arleta Kowalska, p. Ewa Filipowicz-Sidorczuk, p. Monika Czulak.
Komisja wyłoniła następujących laureatów konkursu:
Kategoria: szkoła podstawowa
I miejsce: Lena Mizerska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirczu, opiekun: pani Agnieszka Marciniuk
II miejsce: Maja Osińska, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie, opiekun: pani Aneta Franke
III miejsce: Milena Szczerbik, Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie, opiekun: pani Anna Karcz
Wyróżnienie: Bartosz Foltyn, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie, opiekun: pani Izabela Czerw
Wyróżnienie: Weronika Sala, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie, opiekun: pani Aneta Franke
Wyróżnienie: Mikołaj Karpiuk, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie opiekun: pani Ewa Filipowicz-Sidorczuk
Kategoria: szkoła ponadpodstawowa
I miejsce: Małgorzata Ferenc, II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie, opiekun: pani Ewa Łopocka- Dyjak
II miejsce: Agata Czajkowska, II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie, opiekun: pani Ewa Łopocka- Dyjak
III miejsce: Wiktoria Szkałuba, I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, opiekun: pani Jolanta Korneluk
Wyróżnienie: Marta Oksętiuk, Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie, opiekun pani Monika Jabłońska
Wyróżnienie: Martyna Osmańska, II Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie, opiekun: pani Ewa Łopocka-Dyjak
Wyróżnienie: Oliwia Romanowicz, Zespół Szkół Nr 1
w Hrubieszowie, opiekun: pani Monika Jabłońska
Wyróżnienia specjalne mediatorów rówieśniczych
Wyróżnienie specjalne mediatorów rówieśniczych: Karolina Jasińska I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, opiekun: pani Jolanta Korneluk
Wyróżnienie specjalne mediatorów rówieśniczych: Hanna Sidorczuk, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, opiekun: pani Marta Kuczyńska
Wyróżnienie specjalne mediatorów rówieśniczych: Wiktoria Kuś, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirczu, opiekun: pani Agnieszka Marciniuk
Wręczenia nagród dokonali zaproszeni goście: Pani Marta Majewska, Burmistrz Miasta Hrubieszowa i Pan Wojciech Szostak, reprezentujący Prezesa Sądu Rejonowego w Hrubieszowie, Pana Adama Pisiewicza a także Pani Ewa Szostak, vice dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie. Laureaci konkursu otrzymali statuetki, dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Gminę Miejską Hrubieszów oraz Sąd Rejonowy
w Hrubieszowie. Wykonano wystawę prac konkursowych, promujących mediację. Spotkanie, zorganizowane w „Tygodniu Mediacji”, było okazją do integracji środowiska mediatorów rówieśniczych, działających w naszym regionie. Organizatorem konkursu z ramienia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie była p. Marta Kuczyńska, opiekun Szkolnego Klubu Mediatora.