Niezwykłe e-lekcje angielskiego: Hrubieszów – Peru – Wietnam – Indie

Uczniowie klasy 4c zakończyli cykl spotkań online z uczniami z Indii, Wietnamu i Peru. Podczas zajęć dowiedzieliśmy się wiele ciekawych informacji o tych egzotycznych krajach, położonych w odległych częściach świata, w różnych strefach czasowych. Spotykaliśmy się o godzinie 14.00 środkowoeuropejskiego czasu. W tym czasie w Indiach była godzina 17:30, w Wietnamie 19:00, a w Peru 7:00 rano, a więc ustalenie godziny spotkań stanowiło nie lada wyzwanie. Ale warto było poświęcić swój wolny czas w weekendy, żeby choć trochę poznać kulturę tych niesamowitych państw. Przede wszystkim do każdego spotkania musieliśmy się przygotować, tj.: wyszukać informacje na dany temat, przygotować prezentację oraz opracować pytania do dyskusji. Poruszaliśmy zagadnienia dotyczące naszych krajów, tańców narodowych, sposobów spędzania wolnego czasu, prezentowaliśmy swoje miasta.

Udział w projekcie stwarza uczniom niepowtarzalną okazję do porozumiewania się w języku angielskim na całym świecie. Pozwala im zrozumieć wagę nauki tego języka. Uczniowie stają się otwarci i tolerancyjni wobec innych kultur, promują piękno Polski i naszego regionu w świecie.

Opiekun: Justyna Przybik