Zagrożenia w sieci-cyberprzemoc

 

Od 26 listopada w szkole odbywały się zajęcia profilaktyczne online, które prowadził aspirant sztabowy Jarosław Karkuszewski z Zespołu do spraw Profilaktyki Społecznej. W spotkaniach brali udział uczniowie klas 4a, 6b, 6d, 7c oraz nauczyciele.

Policjant przypomniał podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Mówił o odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełniane czyny karalne i przejawy demoralizacji. Poruszył także problematykę zagrożeń czyhających na młodego człowieka w sieci oraz niewłaściwych zachowań i zjawiska cyberprzemocy.

Radził co zrobić, kiedy się jest świadkiem takiej przemocy oraz gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w wirtualnym świecie.

Funkcjonariusz ostrzegł również o tym, jakie skutki finansowe i prawne mogą wynikać z niewłaściwego korzystania z Internetu.