„Nie ranię słowem”

17 kwietnia uczniowie klasy 6b (wzorując się na kolegach i koleżankach z klasy 6c) uczestniczyli w zajęciach „Jak powstaje plotka?” w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa. Podstawą do rozmowy o plotce był tekst „Jabłka pana Peabody’ego”. W grupach uczniowie dyskutowali na temat: „Dlaczego ludzie mówią nieprawdę?” Wspólnie ustalono Kodeks postępowania: „Nie ranię słowem”. Kodeks ten zawiśnie w sali lekcyjnej i będzie przypominał o zajęciach oraz o ustalonych zasadach. Na koniec spotkania młodzież grała w grę „20 sekund. Chellenge”, co wywołało wiele radości i entuzjazmu.
Serdecznie dziękujemy pani Beacie Panasiewicz za przeprowadzone zajęcia i z nadzieją oczekujemy kolejnych spotkań.
Marta Lackowska