Uczniowie listy piszą…

09 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Uczniowie klas 8 naszej szkoły włączyli się w świętowanie tego dnia. Zadaniem młodzieży było napisanie listu do swojej nauczycielki języka polskiego – pani Marty Lackowskiej. Obchody Międzynarodowego Dnia Pisania Listów miały na celu przypomnienie uczniom o pięknej, niestety już zapominanej, tradycji pisania listów. Poza tym zadanie to wpisało się w obchodzony w tym tygodniu Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji, któremu w tym roku przewodzi hasło „Dysleksja inspiruje do (nie)zwykłych działań. Okazało się, że w dzisiejszych czasach pisanie lisów, to działanie bardzo niezwykłe i wyjątkowe. Dostojna i romantyczna forma porozumiewania się , przegrywa niestety z SMS-ami i e-mailami czy innymi komunikatorami internetowymi. Napisany odręcznie list zawsze pozostanie jednak wyrazem pozytywnych uczuć i szacunku, którym darzymy adresata.