Sukces Pawła Stankiewicza z kl. 6a

„Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu, dopiero pilna

praca go obrobi i wartość mu wielką nada”

Stanisław Staszic 

Gratulujemy uczniowi Pawłowi Stankiewiczowi uczniowi klasy 6a Szkoły Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie talentu recytatorskiego i tytułu Laureata w kategorii uczniów klas 4-6 w XXXX Turnieju Wojewódzkim Małego Konkursu Recytatorskiego, który otrzymał  za wyjątkową recytację wiersza naszej Noblistki Wisławy Szymborskiej pod tytułem „  Pierwsza fotografia Hitlera”.