21. Biegi Przełajowe Poświęcone Bohaterom Września w Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie

23 września 2020r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie odbyły się coroczne Biegi Przełajowe Poświęcone Bohaterom Września 1939r. Był to już 21 Bieg , który jednoczy całą społeczność naszej szkoły i sąsiadujących przedszkoli. Na uroczystość przybyła Pani Burmistrz Miasta Hrubieszowa -Marta Majewska, Pan Marek Watras – dyrektor HOSiR , pan Artur Kern- przewodniczący Miejskiej Rady Sportu . Biegi Przełajowe upamiętniające poległych w działaniach wojennych żołnierzy we wrześniu 1939r. zostały objęte Patronatem Burmistrza Miasta Hrubieszowa. Uroczystość rozpoczęła się na placu rekreacyjnym odczytaniem Listu Intencyjnego, przypominającego najważniejsze fakty historyczne dotyczące tragicznego września 1939r. Uczczono również pamięć zamordowanych uczniów w Biesłanie 1 września 2004r. oraz ofiary ataku terrorystycznego z 11 września 2001r. w Nowym Jorku. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i Małego Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem zapalili znicze na grobach poległych żołnierzy na cmentarzu wojennym. Następnie głos zabrała Pani Burmistrz Marta Majewska , która nawiązała do wydarzeń historycznych związanych z II wojną światową, jednocześnie dziękując za kultywowanie tradycji związanej z oddawaniem hołdu Bohaterom Września 1939, trwającej już 21 lat. Pogratulowała pomysłodawcy panu Andrzejowi Podlewskiemu i wszystkim zaangażowanym w organizację Biegów Przełajowych Poświęconych Obrońcom Ojczyzny, szczególnie nauczycielom wychowania fizycznego naszej szkoły.
Pani Burmistrz razem z panem dyrektorem HOSiRu Markiem Watrasem uroczyście otworzyła 21. Biegi Przełajowe Poświęcone Bohaterom Września 1939r.
Wszystkim, którzy ukończyli ten trudny Bieg serdecznie gratulujemy! Do zobaczenia na linii startu za rok.