Warsztaty profilaktyczne dla uczniów-profilaktyka uniwersalna

W dniach od 22.04.2021r. do 06.05.2021r. w wybranych klasach odbyły się warsztaty profilaktyczne, które przeprowadziła pani Kamila Suseł z firmy Tandem-profilaktyka uniwersalna.
W warsztatach uczestniczyli uczniowie klas: IIc, IVc, VId, VIIc, VIIIc. Każda klasa miała zorganizowane dwie godziny zajęć. Tematem prowadzonych zajęć były uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz uzależnienia behawioralne, a także bezpieczeństwo w sieci. Starsi uczniowie poprzez udział w zajęciach „Naukowo o substancjach psychoaktywnych” zdobyli ważne informacje, dotyczące szkodliwości wszelkich używek oraz zapoznali się z mechanizmem uzależniania się od substancji i czynności. Młodsi uczniowie wzięli udział w zajęciach „Czatodziejskie okno”, podczas których utrwalili zasady bezpieczeństwa w Internecie, poznali zasadę tworzenia bezpiecznych haseł oraz uzupełnili wiedzę na temat cyberprzemocy.
Warsztaty były sfinansowane przez Gminę Miejską Hrubieszów w ramach programu: „Wybieramy zdrowe życie”, realizowanego na terenie SP 1 Hrubieszów przez pedagoga szkolnego Martę Kuczyńską