UWAGA- OPŁATA ZA OBIADY

Rezygnację z obiadów z miesiąca  czerwca można  zgłosić do intendenta do dnia 21.05.2021r.

Po tym terminie nie będzie możliwości wypisania się z wyżywienia.

Uczniowie grupy  „0”  oraz klas 1-3 dostaną 24.05.2021r. karteczki  z kwotą do wpłaty za obiady za miesiąc czerwiec.

Uczniowie klas  4-8  korzystający  z obiadów o wysokości wpłaty zostaną powiadomieni 24.05.2021r.

Dla  wszystkich uczniów obowiązuje termin wpłat :                           

                   25.05 – 31.05.2021r.