REKRUTACJA

REKRUTACJA

DO KLAS PIERWSZYCH I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie ogłasza zapisy do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego
na rok szkolny 2020/2021

Zapisy trwają od 27 stycznia do 8 marca 2020 roku  
godz. od 8.30 do 15.30, w sekretariacie szkoły.
Zapisu może dokonać wyłącznie rodzic/prawny opiekun dziecka.

Druki potrzebne do zapisu można pobrać w sekretariacie szkoły.

Do zapisu wymagany jest PESEL dziecka.

W przypadku zapisania syna/córki do innej szkoły przypominamy
o obowiązku zgłoszenia tego faktu w szkole obwodowej.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO:

 1. Weryfikacja złożonych wniosków od 9 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r..

 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 23 marca 2020 r..

 3. Potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy I szkoły podstawowej – od 24 marca 2020 r. do 3 kwietnia 2020 r..

 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 7 kwietnia 2020 r..

 5. Składanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym – od 8 kwietnia 2020 r. do 7 sierpnia 2020 r..

 6. Rozpatrzenie wniosków i dokumentów złożonych w postępowaniu uzupełniającym
  od 10 sierpnia 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r..

 7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 17 sierpnia 2020 r..

 8. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy I szkoły podstawowej – od 18 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r..

 9. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 24 sierpnia 2020 r..

Zainteresowanych rodziców zapraszamy do sekretariatu szkoły. 
Kontakt telefoniczny 84 696 20 74