Ślubowanie klas I.

23 października 2020 r. klasy pierwsze złożyły uroczyste ślubowanie. Ze względu na obostrzenia epidemiczne uczniowie poszczególnych klas świętowali bez obecności rodziców, oddzielnie, pod opieką swoich wychowawców: 1a – p. Katarzyny Sztuk, 1b – p. Małgorzaty Sidorskiej.
Najpierw uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności, a następnie p. dyrektor Edyta Kucharska każdego z nich pasowała na ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie.
Nie zabrakło również niespodzianek i upominków przygotowanych przez p. dyrektor i rodziców.
Uroczystość dostarczyła wszystkim wielu wrażeń.