Nasz szkoła przystąpiła do akcji ,, Tydzień Ulgi’’ w dniach od 17.05. 2021r. do 21.05. 2021r.

Celem akcji jest optymalizacja procesu readaptacji uczniów do nauki w formule stacjonarnej, a także obniżenie poziomu stresu i lęku wynikającego z długotrwałego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z pandemią Covid-19. W ramach kampanii, przez pierwszy tydzień powrotu uczniów do szkoły, nauczyciele zobowiązują się do powstrzymywania się od klasówek, pytania na lekcji oraz zadawania uczniom prac domowych.


pozdrawiam wszystkich uczniów
Edyta Kucharska