Ogólnopolski konkurs profilaktyczny dla szkół pt. „W TANDEMie siła! Profilaktyka uniwersalna domu i szkole”

W II półroczu roku szkolnego 2021/2022, nasza szkoła podjęła się udziału w konkursie Firmy Tandem – warsztaty pedagogiczne, profilaktyka uniwersalna, którego celem jest promocja profilaktyki uniwersalnej w szkole. W ramach konkursu pt. „W TANDEMie siła! Profilaktyka uniwersalna domu i szkole” zorganizowaliśmy „Dzień Zdrowia Psychicznego”, który odbył się 18.05.2022r.
W miesiącu maju, wychowawcy poszczególnych klas oraz pedagog szkolny, zorganizowali zajęcia wychowawcze, poświęcone profilaktyce zdrowia fizycznego i psychicznego, w tym profilaktyce uzależnień. Samorząd Uczniowski ogłosił szkolny konkurs na „Gazetkę profilaktyczną”. Uczniowie poszczególnych klas, wykonali gazetki ścienne i plakaty o tematyce profilaktycznej, które komisja konkursowa, składająca się z uczniów i nauczycieli oceniła w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII.
Wśród uczniów młodszych nagrodzono prace następujących klas:
I miejsce: klasa IIa, wych. p. Katarzyna Sztuk
II miejsce: klasa IIIa, wych. p. Renata Paczała
III miejsce: klasa Ic, wych. P. Joanna Nazar
Wyróżnienia: klasa III c-wych. p. Joanna Bartnik
klasa IIIb, wych. p. Jolanta Podlewska oraz klasa Ib- wych. p. Monika Korneluk
Wśród uczniów starszych nagrodzono prace następujących klas:
I miejsce: klasa Vc- wych. p. Anna Lewandowska
II miejsce: klasa Vb- wych.p. Ewa Filipowicz-Sidorczuk
III miejsce: klasa VIIIc, wych.p. Małgorzata Szumiata
Wyróżnienia: klasa VIIIa, wych. p. Arleta Kowalska, klasa IVc, wych. p. Monika Jakoś-Wór
Zwycięskie klasy nagrodzono dyplomami oraz grami planszowymi.
 
18 maja 2022r., w „Dniu Zdrowia Psychicznego”, Samorząd Uczniowski zorganizował także „Tor przeszkód z Alkogoglami i Narkogoglami”; poprzez udział w tym przedsięwzięciu uczniowie mogli się przekonać o tym, jak bardzo używki zmieniają świadomość człowieka, odbierają mu kontrolę nad sobą samym a przede wszystkim zafałszowują rzeczywistość.
W bibliotece szkolnej zorganizowano „Wystawę Książek o emocjach”, którą mogli obejrzeć wszyscy uczniowie. Na wystawie znalazły się dostosowane do wieku czytelników książki, opowiadające o radzeniu sobie z uczuciami i emocjami, zwłaszcza tymi, które są dla nas trudne. W ramach udziału naszej szkoły w konkursie, gazetkę profilaktyczną z poradami profilaktycznymi dla uczniów wykonał pedagog szkolny. Na gazetce znalazła się ciekawa infografika firmy Tandem, zachęcająca dzieci i młodzież do szukania pomocy u innych w sytuacjach, które uważają za trudne.
Miejmy nadzieję, że nasze działania spodobają się organizatorowi konkursu, firmie „TANDEM – warsztaty pedagogiczne, profilaktyka uniwersalna Kamila Suseł”, z którą od pewnego czasu współpracujemy podczas realizacji wartościowych warsztatów profilaktycznych. Więcej informacji o idei konkursu na stronie organizatora www.TANDEMwarsztaty.pl
 
Marta Kuczyńska, pedagog szkolny
Anna Lewandowska i Sylwa Wojak, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego