Konkurs pięknego czytania w języku rosyjskim

Dnia 07.04.2022r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, w szkolnej bibliotece odbył się konkurs pięknego czytania w języku rosyjskim. Konkurs skierowany był do uczniów klas 7 – 8. Główne cele, które przyświecały konkursowi
to rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania językiem rosyjskim, podniesienie poziomu umiejętności językowych, zainteresowanie literaturą obcą, rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem w języku obcym i stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych umiejętności.
Komisja konkursowa w składzie: p. Sylwia Wojak, p. Anna Czernysz i p. Agnieszka Kolano, biorąc pod uwagę: poprawność wymowy, płynność czytania, akcentuację, dykcję
i interpretację tekstu, wyłoniła następujących laureatów:
I miejsce – Maciej Borzęcki, kl. 7a
II miejsce – Anna Sviderska, kl. 7c
III miejsce Wiktoria Najfeld, kl. 8d
Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe i oceny celujące z języka rosyjskiego, natomiast pozostali uczestnicy otrzymają oceny bardzo dobre z przedmiotu.