#ŁączyNasPamięć!

Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła przystąpiła do obchodów  upamiętniających 79 rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania w okupowanej Europie. Organizatorzy z Muzeum Historii Żydów Polskich Polin podkreślają, że w Europie znów giną ludzie. Udział w kampanii odbywającej się pod hasłem ,,Miłość” jest także formą manifestacji naszego sprzeciwu przeciwko wojnie, przeciwko wszelkiej agresji.

Akcji od początku towarzyszy hasło „Łączy nas pamięć”, które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami. Głęboko wierzymy, że pamięć o przeszłości jest jedną z nadrzędnych wartości, które nas jednoczą i nadają nam wspólną tożsamość – niezależnie od światopoglądu czy sympatii politycznych.

W ramach akcji społeczno-edukacyjnej ,,Żonkile”, wolontariusze przygotowali gazetkę ścienną oraz papierowe żonkile, które symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Nauczyciele jak również uczniowie, zapoznali się z materiałami opracowanymi przez zespół Muzeum Polin.

,,Nienawiść jest łatwa. Miłość wymaga wysiłku i poświęcenia”

M. Edelman