Programy profilaktyki antytytoniowej: „Nie pal przy mnie, proszę…” oraz „Bieg po zdrowie”-zakończenie realizacji.

Zakończyła się realizacja programów profilaktycznych, poświęconych profilaktyce antytytoniowej. Uczniowie, podczas nauki zdalnej, bardzo aktywnie włączyli się w realizację zajęć profilaktycznych. Wykonywali rysunki, plansze, krzyżówki, karty pracy i wywiady, które można podziwiać w galerii zdjęć poniżej. W programie „Nie pal przy mnie, proszę…” uczestniczyli uczniowie klas IIIa, IIIb, IIIc, zaś w programie „Bieg po zdrowie”- uczniowie klasy IV a. Uczestnicy programów wzięli udział w konkursach plastycznych, których rozstrzygnięcie nastąpi niebawem.
Dziękuję wszystkim uczniom i ich rodzicom za udział w programach, zaś wychowawcom: p. Paulinie Seweryn (IIIa), p. Katarzynie Sztuk (IIIb), p. Małgorzacie Sidorskiej (IIIc) oraz p. Ewie Szostak (IVa) za współpracę przy realizacji programów.
Koordynator i realizator programów: „Nie pal przy mnie, proszę…” oraz „Bieg po zdrowie”-Marta Kuczyńska, pedagog szkolny