Wiosna z Klubem Ortograffiti

W dniu 07.05.2021r. odbyły się innowacyjne zajęcia w klasie IIa, podczas których realizowano projekt „Otograficzne kwiatki”. Członkowie Klubu Ortograffiti: Natan(IIa), Eva i Bartek(IIb), wraz z opiekunem Martą Kuczyńską, zachęcili drugoklasistów do wykonania wiosennych kwiatów utrwalających poprawną pisownię wyrazów z trudnością ortograficzną. Dzieci wybrały wyrazy, kojarzące się z wiosenną przyrodą; były to nazwy roslin, zwierząt i zjawisk atmosferycznych. Na papierowych kwiatkach uczniowie umieścili wylosowane wyrazy. Zadaniem uczniów było uzasadnienie, dlaczego dany wyraz zapisany jest w następujący sposób. Dodatkowo, w celu utrwalenia melodii kinetycznej wyrazu, uczniowie zapisywali wybrany wyraz z trudnością ortograficzną pod podanym wzorem prawidłowego zapisu. Na koniec zajęć, w radosnej atmosferze wykonano wspólne zdjęcia, a w klasie II a „zapachniało” od kolorowych, ortograficznych kwiatków:) Poprzez zajęcia zrealizowano jedno z założeń innowacji pedagogicznej „Klub Ortograffiti”, które zakłada włączanie społeczności szkolnej w działania realizowane w ramach pracy terapeutycznej z uczniami. Uczestnicy Klubu Ortograffiti, podczas podejmowania tego typu działań, oprócz doskonalenia umiejętności dydaktycznych rozwijają także zdolności organizatorskie. Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy zajęć skorzystali z tej nietypowej lekcji ortografii.
 
Dziękujemy klasie IIa wraz z p. wychowawczynią Renatą Paczałą za zaproszenie i współpracę.
Opiekun Klubu Ortograffiti-Marta Kuczyńska, pedagog-terapeuta