Oferta szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/22

Wkrótce absolwenci szkół podstawowych staną przed wyborem dalszej drogi kształcenia; jak przygotować uczniów i ich rodziców do rekrutacji oraz gdzie można znaleźć wszystkie niezbędne informacje w tym zakresie – to temat konferencji prasowej Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji i Nauki, która odbyła się 1 marca br. w Lublinie w formule on-line.
Tego samego dnia na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie został udostępniony  informator o szkołach ponadpodstawowych opracowany we współpracy z dyrektorami szkół i doradcami zawodowymi, dający również możliwość szczegółowego zapoznania się z przygotowaną ofertą danej placówki, np. przez odbycie wirtualnego spaceru czy obejrzenie udostępnionych filmów. Funkcjonujemy w warunkach pandemii – nie ma możliwości organizacji targów edukacyjnych czy dni otwartych, aby zainteresowani uczniowie mogli nie tylko poznać propozycje programowe placówki, do której aplikują, ale również zobaczyć i lepiej poznać samą szkołę – mówiła kurator Teresa Misiuk.
Z tego powodu zdecydowaliśmy się na formułę, która pozwala na dokonanie wyboru nie tylko na podstawie analizy profili kształcenia, zawodów, rozszerzeń programowych czy języków obcych w wybranych szkołach, ale również poznania tych placówek dzięki udostępnionym przez nie filmom, zdjęciom i prezentacjom. Znaczenie takiego narzędzia dla absolwentów szkół podstawowych i wspierających ich w wyborze szkoły rodziców docenił Minister Edukacji i Nauki. Świadomy wybór szkoły jest kluczowy, warunkuje nie tylko dalszą ścieżkę kształcenia, ale i przyszłą zawodową ścieżkę ucznia – podkreślił minister Przemysław Czarnek.  Ważnym założeniem ostatniej reformy systemu oświaty było m. in. wzmocnienie znaczenia kształcenia zawodowego. Cieszymy się, że uczniowie coraz częściej decydują się na wybór techników i szkół branżowych, dlatego ważne jest, aby pełna oferta tych szkół, znajomość zawodów, w których kształcą oraz wymagań, które musi spełniać kandydat, jest tak istotna. Dla wszystkich uczniów i ich rodziców przygotowany przez Kuratorium Oświaty w Lublinie informator to cenne narzędzie pomagające w podjęciu najlepszej decyzji podczas zbliżającej się rekrutacji. Informator wraz z harmonogramem rekrutacji jest dostępny na stronie głównej KO w Lublinie pod adresem https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php

Uczeń i rodzic mają również możliwość zapoznania się z ważnymi kryteriami wyboru szkoły  przygotowanymi przez doradcę zawodowego – informacje powyższe (prezentacja „Wspieram, nie wybieram”) można znaleźć w zakładce „Rekrutacja” – „Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021/2022” pod adresem https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=11090