Rozstrzygnięcie szkolnych konkursów z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu’2023, zorganizowanych przez Szkolny Klub Mediatora

W dniu 16.02.2023r. rozstrzygnięto szkolne konkursy, organizowane w ramach tegorocznych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu. Celem konkursów było propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu w domu i w szkole oraz zapobieganie cyberprzemocy i uzależnieniom od komputera i telefonu.
Konkurs dla uczniów klas 1-3
„NASZ DOMOWY KODEKS INTERNETOWY”- indywidualny konkurs plastyczno-literacki dla uczniów i rodziców/opiekunów. Kodeks tworzyły dzieci wraz z członkami rodzin jako pracę wspólną, zawierającą zestaw zasad, dostosowanych do ich domowych ustaleń, dotyczących zasad bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu.
Konkurs dla uczniów klas 4-8
„NASZ KLASOWY KODEKS INTERNETOWY”- konkurs plastyczno-literacki dla KLAS (wspólna praca). Zadaniem zespołów klasowych było wykonanie plakatu ilustrującego/opisującego zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, które są ustalone przez klasę wraz z wychowawcą.
Komisja konkursowa, składająca się z mediatorek rówieśniczych z klas VIIIb (Wiktoria Zając, Emilia Sobczuk, Basia Kłodzińska i Ola Piasecka) i VIIId (Karolina Jasińska, Ola Rząd, Wiktoria Iwan i Weronika Wysocka) nagrodziła i wyróżniła następujących laureatów:
Konkurs: Nasz domowy kodeks Internetowy, klasy 1-3:
I miejsce: Franciszek Socha (kl. 2a) z Rodziną
II miejsce: Jagoda Szczepanik (kl. 3a) z Rodziną
III miejsce Martyna Pomianowska, (kl.1b) z Rodziną
Wyróżnienia:
1. Aleksandra Korgol (kl. 2c) z Rodziną
2. Zuzanna Kuras (kl. 1a) z Rodziną
3. Amelia Sokołowska (kl. 1b) z Rodziną
4. Hubert Podgórski (kl. 1b) z Rodziną
5. Natalia Balcer (kl. 2a) z Rodziną
6. Julia Momot (kl. 2a) z Rodziną
7. Dawid Gołębiowski (kl. 2b) z Rodziną
Konkurs: Nasz klasowy kodeks Internetowy, klasy 4-8:
Klasy czwarte
I miejsce: klasa 4b, wych. p. Arleta Kowalska
II miejsce: kl. 4c, wych. p. Justyna Przybik
III miejsce: kl. 4a, wych. p. Monika Czulak
Klasy piąte:
I miejsce: Klasa 5a, wych. p. Edyta Miller-Wiatrowska
II miejsce: Klasa 5b, wych. p. Marta Lackowska
III miejsce: Klasa 5c, wych. p. Monika Jakoś-Wór
Klasy szóste:
I miejsce: klasa 6a, wych. p. Anna Suwała
II miejsce: klasa 6c, wych. p. Anna Lewandowska
III miejsce: klasa 6b, wych. p. Ewa Filipowicz-Sidorczuk
Klasy 7-8
I miejsce: klasa 8c, wych. p. Monika Anigacz
Nagrodami w konkursie były gry planszowe i stolikowe oraz książki i dyplomy, ufundowane przez Gminę Miejską Hrubieszów w ramach realizacji szkolnego programu profilaktycznego pt. „Recepta na zdrowie”. Działanie zgłoszono jako inicjatywę lokalną w ramach ogólnopolskich obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu’2023.
 
Organizator: Marta Kuczyńska, opiekun Szkolnego Klubu Mediatora