Uwaga! Ruszyła rekrutacja do Programu Erasmus+ oraz do programu Zagraniczna mobilność edukacyjna na zasadach Programu Erasmus+

Od 13 do 24 listopada 2023 trwa rekrutacja do projektów realizowanych przez naszą szkołę:

 1. PROJEKT ERASMUS+ pt. „Hola España! Rozwijanie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej B. Prusa w Hrubieszowie” Nr projektu: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000119355 2. „Hola España! Rozwijanie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej
  im. B. Prusa w Hrubieszowie” Nr projektu: 2022-2-PL01-KA122-SCH-000096582   
  w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ w ramach projektu

  Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnejNa stronie internetowej szkoły w zakładce PROJEKTY znajdują się regulaminy projektów (prosimy o dokładne zapoznanie się z ich treścią) oraz wymagane formularze. Dokumenty składamy w sekretariacie szkoły do dnia 24 listopada 2023 roku. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z nauczycielami: p. Magdalena Słowik, p. Marta Lackowska, p. Monika Czulak.                                        UWAGA! Wyjazdy  uczniów do Hiszpanii odbędą się w trzech terminach. W związku z tym prosimy, aby  do składanych dokumentów dołączyć oświadczenie ze wskazaniem preferowanego terminu wyjazdu. Oto przybliżone terminy poszczególnych wyjazdów: 04 – 17.02 ( wyjazd w II tygodniu ferii zimowych); 10-23.03; 26.05 – 08.06.

   

  Ważne terminy:

  13-24.11.2023 złożenie dokumentów rekrutacyjnych

  (formularz uczestnictwa, formularz rekrutacji, zgody, inne wymagane regulaminem dokumenty) wszystkie formularze dostępne w zakładce „PROJEKTY”

  27-28.11.2023 testy kwalifikacyjne

  29.11-01.12.2023 posiedzenie komisji rekrutacyjnej

  04.12.2023 ogłoszenie wyników rekrutacji

  04 – 06.12.2023 procedura odwoławcza

  07.12.2023 posiedzenie komisji rekrutacyjnej

  (analiza dokumentów odwoławczych)

   08.12.2023 ogłoszenie list uczestników oraz list rezerwowych