Życzenia

Naszym drogim uczniom, ich rodzinom, przyjaciołom szkoły

składamy najlepsze życzenia

zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia,

wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku,

a także miłych chwil spędzonych w gronie rodziny.

dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi

SP Nr 1 w Hrubieszowie