Podsumowanie realizacji programów profilaktycznych „Nie pal przy mnie, proszę…” i „Bieg po zdrowie”

W II półroczu roku szkolnego 2022/2023, w Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie realizowano programy profilaktyczne o tematyce antynikotynowej pt. „Nie pal przy mnie, proszę…” i „Bieg po zdrowie”. Realizacja wymienionych programów objęta była patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Hrubieszowie. Programy miały na celu edukację uczniów w zakresie zdrowego stylu życia, wzmacniania postawy asertywnej oraz ukazanie negatywnych skutków czynnego i biernego palenia papierosów oraz e-papierosów. W programie „Nie pal przy mnie, proszę…” wzięli udział uczniowie klas trzecich: III (wych. p. Katarzyna Sztuk) oraz IIIb (wych .p. Małgorzata Sidorska). W programie „Bieg po zdrowie” uczestniczyli czwartoklasiści: kl. 4a (wych. p. Monika Czulak), kl. 4b (wych. p. Arleta Kowalska) oraz 4c (wych. p. Justyna Przybik). Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach; wykonywali indywidualne i zespołowe projekty profilaktyczne w tym plakaty i komiksy edukacyjne. Na zakończenie realizacji programów uczniów zaproszono do udziału w konkursach plastycznych, których rozstrzygnięcie nastąpi podczas apelu z okazji Światowego Dnia bez Papierosa.
 
Programy „Nie pal przy mnie proszę” i „Bieg po zdrowie” realizowane były przez pedagoga szkolnego Martę Kuczyńską.