Myślę Pozytywnie – Zadanie na czerwiec Eko-rozwiązania dla naszej szkoły

W czerwcu, nie bez przyczyny, podejmowaliśmy temat środowiska naturalnego, gdyż więcej czasu spędzaliśmy na świeżym powietrzu (m.in. prowadząc lekcje na terenach zielonych dookoła szkoły). Jest to coś, czego doświadczają nasi uczniowie i uczennice bezpośrednio każdego dnia, wszystkimi swoimi zmysłami. Wygląd budynku, wyposażenie, estetyka, dźwięki, zapachy, natężenie światła – to wszystko pozostaje nie bez wpływu na ich samopoczucie, emocje, sposób budowania relacji z rówieśnikami, nauczycielami, wychowawcami i pracownikami szkoły.
Czy ta przestrzeń może być bardziej sprzyjająca środowisku? Jak to zrobić, żeby dbać o klimat zarówno pod kątem psychicznym, jak i środowiskowym?
Na te i inne pytania poszukiwaliśmy odpowiedzi, poprzez wspólne wyjścia, wycieczki, zajęcia z wychowawcą oraz wykonywanie plakatów, prac plastycznych i map myśli dotyczących Eko-rozwiązań dla naszej szkoły. Wśród wspaniałych pomysłów naszych uczniów znalazły się: ogródek warzywny wokół szkoły, poidełka z wodą dla uczniów wewnątrz budynku i kolorowe tabliczki zachęcające uczniów do utrzymania porządku wokół siebie oraz do segregacji odpadów. Uczniowie uświadamiali sobie także, że „porządek wokół nas to także porządek w głowie”, bowiem lepiej i spokojniej żyje się w zrównoważonym , czystym środowisku oraz w kontakcie z naturą i pięknem architektury. Uczniowie klasy IVc (wych.p. Anna Lewandowska)obok urządzenia „pikniku na szkolnym trawniku” odwiedzili w czerwcu farmę alpaków, park linowy, Cerkiew prawosławną oraz obejrzeli przedstawienie w HDK. Uczniowie klasy VIIIc (wych.p.Marta Lackowska) pracowali w grupach nad wykonywaniem plakatów z eko-rozwiązaniami oraz wzięli udział w zajęciach wychowawczych według scenaiusz Katarzyny Skolimowskiej FitEdukacja. Uczniowie klas IIa (wych.p.Renata Paczała), IIIa (wych. p.Małgorzata Serafin),IIIb (wych. p.Monika Korneluk), VIc (wych. p.Monika Anigacz) wykonywali piękne prace plastyczne, zachęcające do eko-rozwiązań w życiu codziennym. Miejmy nadzieję, że nasi uczniowie będą potrafili docenić w swoim życiu kontakt z naturą oraz będą czuli potrzebę dbania o nasze środowisko naturalne i przestrzeń szkolną.
 
Koordynator „Szkoły Myślenia Pozytywnego” w SP 1 Hrubieszów- Marta Kuczyńska