Akcja charytatywna dla Kacpra

Wolontariusze SKW zachęcają całą społeczność szkolną do włączenia się w akcję charytatywną ,,Szkoło Pomóż i Ty”, której organizatorem jest Fundacja na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych. Od środy wolontariusze będą rozprowadzali cegiełki w formie pomocy naukowych w kwocie 2 zł, można również przekazać dowolne datki na pomoc dla  Kacpra.

W tym roku pragniemy pomóc 10-letniemu Kacprowi Pawłowskiemu. Kiedy Kacper skończył roczek zdiagnozowano u niego dziecięce porażenie mózgowe. Pomimo swojej niepełnosprawności uśmiech towarzyszy mu każdego dnia. Aby Kacper mógł prawidłowo rozwijać się niezbędny jest sprzęt, który pomoże mu w komunikacji, nauce pisania, czytania i mówienia. Wspólnie pomóżmy Kacprowi w zakupie specjalistycznego oprogramowania i komputera, których koszt wynosi około 10 000 zł.

 Dziękujemy za każdą złotówkę, która daje nadzieję na realizację celu.

Link do strony fundacji:

Home | FUNDACJA POMÓŻ I TY (pomozity.org)

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu, Anna Karkuszewska