Wodomocni

17 marca w klasie 1b odbyły się kolejne zajęcia w ramach ogólnopolskiego programu „Czytam sobie. Pierwsza klasa” pt. „Wodomocni – odkrywamy moc wody” na podstawie książki Marcina Sendeckiego „Wielki skarb”.

Zajęcia rozpoczęły się ćwiczeniem „Moc wody” – na przykładzie stwierdzenia: „Woda jest w kranie, kiedy go odkręcam” – dzieci podawały swoje przykłady. Następnie wysłuchały tekstu, obejrzały ilustracje w książce i wymieniły wszystkie miejsca, w których znajduje się ukryta woda. Stwierdziły, że najwięcej wody znajduje się w morzach i oceanach. Było to dobrym wstępem do kolejnego zadania. Uczniowie za pomocą świecy narysowali na kartonie cztery szlaczki przypominające fale, a następnie pokryli kartkę niebieską farbą. Poznali w ten sposób nową technikę plastyczną.

W dalszej części zajęć uczniowie poznali pojęcie „piktogramy”, dowiedzieli się na czym polega ich rysowanie i na otrzymanych szablonach wykonali piktogramy odwołujące się do treści książki. Na podstawie swoich prac wyciągnęli wnioski, że dzięki wodzie rosną rośliny, zachowujemy zdrowie, dbamy o czystość i higienę, produkujemy różne rzeczy.

Po przerwie dzieci wypowiadały się na temat swoich doświadczeń związanych
z zabawami z wodą i w wodzie, przy okazji przypomniano zasady bezpieczeństwa podczas takich zabaw. Następnie obejrzały zdjęcia artysty tworzącego prace z kamieni, przypomniały jak nazywa się taki artysta oraz dowiedziały się, że woda czasami może również pełnić rolę kleju. Wiele radości i entuzjazmu wzbudziło ostatnie zadanie – tworzenie rzeźb z kamieni różnej wielkości. Dzieci wykazały się kreatywnością i ogromnym zaangażowaniem.