Pierwsza Pomoc

03 kwietnia uczniowie klasy 6b uczestniczyli w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Spotkanie prowadzili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Hrubieszowie. Podczas zajęć uczniowie nie tylko mogli posłuchać informacji związanych z tym ważnym tematem, ale także mogli przećwiczyć najważniejsze działania, czyli resuscytację oraz układanie w pozycji bocznej bezpiecznej. To była naprawdę pożyteczna i ciekawa lekcja, ponieważ zajęcia z pierwszej pomocy pozwalają przygotować się do właściwego i szybkiego reagowania w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Marta Lackowska