Rosyjskie łamańce językowe

26.04.2024r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie odbył się konkurs językowy
pt. „Rosyjskie łamańce językowe”. Uczniowie z klas 7 i 8 mieli za zadanie przeczytać jeden wylosowany tekst, zachowując zasady poprawnej wymowy i akcentuacji rosyjskiej. Komisja konkursowa w składzie: p. Monika Anigacz, p. Ewa Filipowicz-Sidorczuk,
p. Sylwia Wojak po wysłuchaniu uczestników przyznała następujące miejsca:

I miejsce: Lidia Grab kl. 7c

II miejsce: Oliwia Jonak kl. 8a

III miejsce: Jakub Lackowski kl. 7c.

Wszyscy uczniowie otrzymali oceny bardzo dobre za udział w konkursie, ponadto laureaci trzech pierwszych miejsc drobne upominki, a także oceny celujące z języka rosyjskiego. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i życzymy dalszych sukcesów w nauce języka rosyjskiego. 

Nauczyciele języka rosyjskiego