Nasze wspólne „dziadowanie”

Dnia 08.11.2023 uczniowie klas 7-ych Szkoły Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie podtrzymali coroczną tradycję „dziadowania” czyli wspólnego czytania lektury szkolnej pt. „Dziady” Adama Mickiewicza.

Nic, być może, nie byłoby w tym niezwykłego, gdyby nie fakt, że czytamy zawsze ten tekst w okolicy 1 listopada, w przykościelnej kaplicy, w późnych godzinach wieczornych.

Wszystko to robimy po to, by jak najrealniej oddać nastrój opisywanego w dramacie obrzędu, który obchodzony był przez wieki wśród pospólstwa, które musiało się ukrywać w starych domach i przycmentarnych kaplicach.

Każdy z uczestników spotkania odegrał rolę mu przypisaną, a kaplica, którą udostępnił nam, jak zawsze, ksiądz proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie, doskonale spełniła rolę tajemnego i mrocznego zakątka dla odczynienia literackich dziadów.

Do zorganizowania wieczoru przyczynił się, oprócz polonistek, ks. Tomasz Żurawel, któremu serdecznie dziękujemy.