Rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Profilaktycznego’ 2022

W dniu 20.12.2022r., podczas Szkolnego Dnia Profilaktyki, wręczono dyplomy i nagrody laureatom konkursów profilaktycznych, zorganizowanych w dwóch grupach wiekowych.
Komisja konkursowa w składzie: p. Małgorzata Szumiata, p. Sylwia Wojak, p. Ilona Winogrodzka, p. Dorota Orłowska, p. Joanna Sawicka, p. Ewa Filipowicz-Sidorczuk, p. Anna Czernusz, p. Monika Anigacz oceniła prace konkursowe i przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
Konkurs plastyczno-literacki pt. „Recepta na zdrowie” dla uczniów klas I-III:
I miejsce: Laura Kusiak, kl. Ib
II miejsce: Adrianna Mazurek, kl. IIa
II miejsca: Jagoda Szczepanik, kl. IIIa oraz Urszula Nowak, kl. IIIb
Wyróżnienia:
1.Alan Flisiak, kl. IIb
2.Dariusz Kraj, kl. Ia,
3.Karolina Banach, kl. IIIa
4.Amelia Błaszczuk, kl. IIb
5.Julia Tomiło, kl. IIb
6.Martyna Pomianowska, kl. Ib
7.Hubert Kawka, kl. Ia
8.Magdalena Chabros, kl. Ib
9.Franciszek Socha, kl. IIa
Cele konkursu „Recepta na zdrowie”:
1. Promowanie dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne.
2. Propagowanie zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej.
3.Kształtowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.
Laureaci konkursu profilaktycznego pt. ,,Ja mówię NIE”
dla uczniów klas IV-VIII
Jakub Kaspruk, klasa VIIIb
Jan Burdzy, klasa VIIIb
Oktawian Kowalczuk, klasa VIIIb
Kacper Żur, klasa Va
Cele konkursu „Ja mówię NIE”:
1. Propagowanie profilaktyki wszelkich uzależnień: od alkoholu, narkotyków, nikotyny, dopalaczy, napojów energetyzujących,
2. Uświadomienie szkodliwego wpływu uzależnień na organizm człowieka,
3. Zwrócenie uwagi uczestnikom konkursu na problem uzależnień i poszerzenie ich wiedzy w tym zakresie.
Konkursu zorganizowane zostały przez pedagogów szkolnych:
-Konkurs „Recepta na zdrowie”- organizator p. Marta Kuczyńska
-Konkurs „Ja mówię NIE”- organizator p. Anna Karkuszewska
Konkursy ogłoszone były w ramach realizacji programów profilaktyki „Recepta na zdrowie” oraz ,,Ja mówię NIE”. Nagrody ufundowała Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miejskiej Hrubieszów.
Prace konkursowe można podziwiać na dolnym korytarzu.
Gratulujemy laureatom!