Przetarg

Przetarg  nr 1 – remont pokrycia dachowego

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

Scan Informacja z otwarcia ofert

Scan zawiadomienie ogólne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWINIA

Ogłoszenie o przetargu:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ – projekt umowy z załącznikami

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wzór oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wzór oświadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wzór informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Wzór wykazu robot budowlanych

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór wykazu osób.

Załącznik nr 9 do SIWZ – Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów

Przetarg  nr 2  – remont pokrycia dachowego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

najkorzystniejsza oferta

Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarcia ofert

Odpowiedź na pytanie przetargowe:

część 1

część 2

Ogłoszenie o przetargu:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ – projekt umowy z załącznikami

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wzór oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wzór oświadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wzór informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Wzór wykazu robot budowlanych

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór wykazu osób.

Załącznik nr 9 do SIWZ – Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów