Pozytywny rok szkolny Jedynki z programem „Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0”

W ciągu całego roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, w ramach działań wychowawczo-profilaktycznych, realizowano założenia ogólnopolskiego programu w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży pt. „Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0”. Program ten, którego organizatorem jest Instytut Edukacji Pozytywnej, przebiega pod patronatem MEN, Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. W ramach programu odbywa się: wykonywanie przez szkołę comiesięcznych zadań w ramach programu certyfikacyjnego dla szkół oraz edukacja uczniów, nauczycieli i rodziców w celu zapobiegania wystąpieniu problemów psychicznych u dzieci i młodzieży.
Szkoła na bieżąco może korzystać z indywidualnej opieki eksperckiej, pomocy specjalistów z Poradni Zdrowia Psychicznego Online, konsultacji, a także ze szkoleń, webinarów i superwizji. W roku szkolnym 2021/2022, zespoły i grupy, pod opieką nauczycieli i wychowawców, wykonywały comiesięczne zadania certyfikacyjne, z których koordynator składał raport na indywidualnej platformie kontaktowej dla szkół. W ramach udziału w programie wykonywano następujące zadania :
 
-Październik 2021r. Zadanie pt. „Motywacja i energia do działania”. W ramach tego zadania odbywały się szkolenia dla nauczycieli, ankietowanie uczniów klas VII-VIII ankietą „Motywacja do nauki przedmiotów ścisłych (matematyki, chemii i fizyki) u uczniów
i uczennic”. Wyniki zebrane ze wszystkich Szkół Myślenia Pozytywnego pozwolą organizatorom na opracowanie ogólnopolskich wyników na temat motywacji uczniów
i uczennic do nauki przedmiotów ścisłych pod kątem ich zdrowia psychicznego. W październiku dodatkowo odbyły się zajęcia wychowawcze z tworzeniem plakatów „Być jak sławni Polacy i sławne Polki” oraz „ Moje mocne strony”.
-Listopad 2021r. Zadanie pt. „Samorozwój przez sztukę”. Było to zadanie polegające na przeprowadzeniu zajęć i warsztatów z elementami arteterapii a także zaangażowanie rodziców w wirtualne zwiedzanie muzeum i wspólne z dziećmi tworzenie prac plastycznych. Powstały wystawy prac, wykonanych przez uczniów a także rodziców. Wychowawcy i nauczyciele przeprowadzili zajęcia z wykorzystaniem muzykoterapii, terapii ruchem i bajkoterapii.
-Grudzień 2021r. Zadanie pt. „Budowanie relacji w smacznych okolicznościach”. W klasach zorganizowane lekcje z zakresu zdrowego odżywiania, warsztaty kulinarne, także z udziałem rodziców. Uczniowie wykonywali wspólnie poczęstunek, w tym tradycyjne potrawy i pierniczki wigilijne. Odbył się „Dzień Herbaty”. Szkolny Klub Mediatora zorganizował akcję dzielenia się życzeniami i dobrym słowem pod hasłem „Dobre słowo pod jemiołą”. Do realizacji zadań i warsztatów wykorzystano kreatywne karty #nietylkoodświęta.
-Styczeń 2022r. Zadanie pt. „Komunikacja i technologie”. Odbyło się ankietowanie uczniów klas V-VIII w zakresie „Korzystanie z urządzeń technologicznych”, celem badania było zdiagnozowanie ilości i jakości aktywności uczniów przed wszelkiego rodzaju ekranami. Dodatkowo w klasach starszych prowadzone były rozmowy i zajęcia z poruszeniem tematyki nadużywania korzystania z mediów i efektu FOMO wśród uczniów.
-Luty 2022r. Zadanie pt. „Zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie finansami”. Uczniowie obejrzeli przygotowane materiały i filmy, związane z „Planowaniem sobą w czasie” a także „Zarządzania finansami”, wykonali własne planery, karty i plakaty „Tort czasu”, „Koło czasu”. Zadanie miało na celu podniesienie poziomu czujności na „pożeraczy czasu” w postaci multimediów oraz na kształtowanie umiejętności zarządzania finansami.
-Marzec 2022r. „Nasze zadanie-Akcja dobroczynna dla innych”. Uczniowie ze Szkolnego Klubu Mediatora ogłosili i przeprowadzili zbiórkę darów dla uchodźców z Ukrainy pt. „Dzieci-Dzieciom”. Wykonano i przekazano woreczki oraz plecaczki z materiałami plastycznymi dla dzieci przebywających w Punkcie Recepcyjnym w Hrubieszowie.
-Kwiecień 2022r.- Zadanie pt. „Komiksy i emocje”. Odbyły się zajęcia czytelnicze i wychowawcze z wykorzystaniem komiksów. Klasy i zespoły tworzyły własne komiksy, które miały za zadanie przekazać jak najwięcej emocji. Z wykonanych prac, rysunków, książeczek i plakatów wykonano wystawy w poszczególnych klasach. Rodziców
i nauczycieli zaproszono do udziału w webinarze „A gdyby tak zaskoczyć dziecko?”
-Maj 2022r.- „Kreatywność-nowe spojrzenie na rozwiązywanie problemów i stawianie czoła wyzwaniom”. Odbyły się zajęcia i zabawy rozwijające kreatywność u uczniów,
w tym „Tydzień Wyzwań Kreatywnych”. Kreatywne zadani domowe i polecenia podczas lekcji były wdrażane na niektórych przedmiotach szkolnych w toku edukacji.
-Czerwiec 2022r.- „Refleksyjność i wdzięczność”. W tym miesiącu skupiliśmy się na refleksji nad kończącym się rokiem szkolnym. Uwzględniono także kwestie, związane
z budowaniem dobrostanu psychicznego poprzez pielęgnowanie w sobie wdzięczności. Uczniowie wykonali wspólne plakaty oraz filmiki związane z tematem zadania.
W wykonanie zadań certyfikacyjnych zaangażowało się wielu uczniów, nauczycieli i rodziców.
Na szczególną uwagę przez wzgląd na wybitną aktywność w wykonywaniu zadań zasługują następujące klasy i zespoły:
-klasa Ia, wych. p. Małgorzata Serafin,
-klasa Ib, wych. p. Monika Korneluk,
-klasa Ic, wych. p. Joanna Nazar,
-klasa IIa, wych. p. Katarzyna Sztuk,
-klasa IIIa, wych. p. Renata Paczała,
-klasa IVb- wych.p. Marta Lackowska,
-klasa IVc- wych p. Monika Jakoś-Wór,
-klasa Vb- wych. p. Ewa Filipowicz-Sidorczuk,
-klasa Vc- wych. p. Anna Lewandowska,
-klasa VIa- wych. p. Ewa Szostak,
-klasa VIIc- wych, p. Monika Anigacz
-grupa świetlicowa- wych. p. Paulina Serweryn,
-zajęcia biblioteczne- p. Anna Czernysz, p. Sylwia Wojak
-Szkolny Klub Mediatora, Klub Ortograffiti-p. Marta Kuczyńska
Cała społeczność szkolna dostrzega wymierne korzyści z udziału w programie „Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0”, z tego względu złożono do organizatorów deklarację chęci uczestnictwa szkoły w kolejnej edycji tego wartościowego programu. Dodatkowo, w celu podniesienia kompetencji emocjonalno-społecznych społeczności szkolnej, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie przystąpiła do programów:
„NVC w szkole” i „Mediacje w edukacji” w ramach wieloletniego projektu „Klimat szkoły-tworzymy go razem”, przebiegającym pod patronatem Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
Szkolny koordynator programów: „Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0”, „NVC w szkole”, „Mediacje w edukacji” w SP Nr 1 Hrubieszów- Marta Kuczyńska, pedagog-terapeuta