Laureaci konkursu Trzymaj Formę!

Cieszymy się, że możemy podzielić się wynikami etapu powiatowego konkursu „Trzymaj Formę”. Głównym celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Konkurs organizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny, Polską Federację Producentów Żywności oraz Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne jako inicjatywa towarzysząca Ogólnopolskiemu Programowi Edukacyjnemu „Trzymaj Formę!”.
Do etapu szkolnego przystąpili: Izabela Jankowska, Lena Hołówek, Michał Grzeszczuk, Mateusz Bodnar, Lidia Grab, Eryk Bobak.
Na etapie powiatowym naszą szkołę reprezentowali: Lena Hołówek, Michał Grzeszczuk oraz Mateusz Bodnar.
Przebieg konkursu nadzorowała p. Joanna Szymańska pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Hrubieszowie.
Serdeczne gratulacje dla wszystkich uczestników konkursu, zarówno na etapie szkolnym jak i etapie powiatowym! Wasze osiągnięcia są dowodem nie tylko na waszą wytrwałość i zaangażowanie, ale także na posiadaną wiedzę i determinację.
Życzymy dalszych sukcesów na drodze do finału konkursu, który odbędzie się w czerwcu.
Koordynatorzy programu Anna Karkuszewska, Joanna Grzeszczuk.