Lektura w pudełku – „Mały Książe”

Wiele jest sposobów na omawianie z uczniami lektury. Niektórzy tworzą komiksy, inni przygotowują lapbooki lub książki obrazkowe. Uczniowie klasy 8a zmieścili ostatnio treść książki w pudełku po butach lub po ptasim mleczku. Zadanie polegało na tym, że uczniowie umieścili w pudełkach „skarby” łączące się z treścią lektury, nad którą pracowaliśmy – a była to lektura „Mały Książe”. W pudełku musiało znaleźć się 10 przedmiotów kojarzących się z lekturą np. rysunki, figurki z plasteliny, nakrętek, papieru itd. Poza tym na wieczku pudełka zapisywali krótkie streszczenie lektury. Do pudełka wkładali także list napisany do wybranego bohatera książki. Dzięki takiemu zadaniu młodzi ludzie nie tylko mają szansę wykazać się pomysłowością, udowodnić, że znają treść książki, ale przede wszystkim trenują umiejętność argumentowania, a także doskonalą umiejętność pisania listów. Zadanie okazało się i przyjemne, i pożyteczne!