Prace plastyczne uczniów

Prezentujemy przykładowe prace plastyczne uczniów przesyłane w ramach zdalnego nauczania.