Ogłoszenie o płatnościach za obiady

Opłata całkowita  za  obiady w m-cu styczniu dla klas 0-3

                  wynosi : 36,00 zł

Wpłaty  na konto w dniach: 18-22.01.2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                   

U intendenta tylko kartą w dniach: 18-22.01.2021 r.

w godz. od 8.00  do godz. 11.00                        

Proszę o terminowe dokonanie płatności