ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI ,,MIKOŁAJE SĄ WŚRÓD NAS”

W dniach 28-29 listopada 2019r. członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu brali udział w zimowej zbiórce żywności pod hasłem ,,Mikołaje są wśród nas” którego organizatorem było Stowarzyszenie Edukacyjne ,,Razem” z Hrubieszowa.

W ramach akcji w godzinach od 9.00 do 17.00 młodzież pełniła dyżury w dwu
i trzyosobowych zespołach w hrubieszowskich sklepach zachęcając mieszkańców do włączenia się w akcję. Zebrane środki oraz produkty zostaną przekazane dla rodaków zamieszkałych w Sokalu na Ukrainie.

Za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu akcji dziękuję wolontariuszom
w osobach: Hubert Malinowski, Patryk Ciężki, Aleksandra Szymko, Oliwia Pieczkowska, Martyna Wilkos, Marta Burda, Suchecka Antonina, Paulina Belina, Martyna Panasiewicz, Kaya Perehubka, Gabriel Markiewicz, Kinga Lizun, Paulina Danilczuk, Smyk Nikola, Głuszak Julia, Kokoć Eliza, Kokoć Łucja, Marceli Wiatrowski.

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela.”

Jan Paweł II