Profilaktyka z zakresu narkomanii

W dniach od 14 do 18 grudnia 2020r. uczniowie brali udział w warsztatach profilaktycznych z zakresu narkomanii, które prowadziła pani Agnieszka Kwiatkowska, terapeuta oraz pracownik Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Narkomanii w Hrubieszowie.

Podczas spotkań online z uczniami zaproszony specjalista poruszał tematykę współczesnych substancji psychoaktywnych oraz konsekwencji ich zażywania zarówno w aspekcie zdrowotnym, społecznym jak i prawnym. Prowadząca zajęcia przedstawiała fakty i mity o używkach na podstawie codziennej pracy z młodzieżą, którą wykonuje w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym ds. Narkomanii w Hrubieszowie. Ponadto w zajęciach prelegentka uwzględniła problematykę związaną z rozpoznawaniem emocji, opierając się na przygotowanej prezentacji multimedialnej.

Sposób prowadzonych zajęć prowokował uczniów do konstruktywnej dyskusji oraz otwartego wyrażania swoich poglądów. Łącznie zrealizowano 12 godziny, wśród uczniów klas szóstych, siódmych, ósmych.

Prelekcje zorganizowano w ramach programu profilaktyki przy współpracy z Gminą Miejską
w Hrubieszowie. Koordynator przedsięwzięcia pedagog szkolny- Anna Karkuszewska