Projekt Fundacji Instytutu Edukacji Pozytywnej „Klimat szkoły. Tworzymy go razem”

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie uczestniczy w projekcie Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej „Klimat szkoły. Tworzymy go razem”, który jest współfinansowany ze środków NPZ na lata 2021-2025 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Szkoła została przyjęta do programów „Mediacje w szkole” oraz „Komunikacja bez przemocy (NVC)” i otrzyma wsparcie szkoleniowo-wdrożeniowe w okresie 01.12.2021-31.12.2023.
Informacje o programach:
I. Komunikacja bez przemocy czyli NVC w szkole to program Instytutu Edukacji Pozytywnej, który ma na celu wspieranie i rozwijanie klimatu sprzyjającego zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. W ramach programu NVC w szkole rodzice i nauczyciele mogą uzyskać:
-certyfikacyjne szkolenia online zgodne z wymogami MEiN, MS
i RPD (zakres podstawowy i rozszerzony);
-szkolenia stacjonarne lub online dla rad pedagogicznych dotyczące znaczenia NVC w procesach wychowawczych, profilaktycznych i edukacyjnych;
-szkolenia stacjonarne lub online dla rodziców;
-dostęp do mini kursów tematycznych dla rodziców w formie online;
-specjalistyczne konsultacje (specjaliści NVC, psycholodzy, pedagodzy, prawnicy);
-udział w dedykowanych konferencjach i wydarzeniach specjalnych;
-stałą opiekę w zakresie organizacyjnym, merytorycznym i technicznym.
II. Mediacje Szkolne i Rówieśnicze to niezbędny element rozwoju
i działania każdej placówki edukacyjnej i wychowawczej, która chce zbudować klimat sprzyjający zdrowiu psychicznemu dzieci
i młodzieży.
W ramach programu “Mediacje w szkole” otrzymujemy:
• Certyfikacyjne szkolenia online na poziomie podstawowym i rozszerzonym;
• Szkolenia stacjonarne lub online dla rad pedagogicznych, dotyczące kroków wdrażania mediacji szkolnych i rówieśniczych jako elementu działań wychowawczo-profilaktycznych placówki;
• Szkolenia dla chętnych opiekunów mediacji i mediatorów szkolnych;
• Warsztaty dla Szkolnych Klubów Mediacji;
• Dostęp do Mini -Kursów tematycznych dla młodzieży w formie Online;
• Specjalistyczne Konsultacje (Certyfikowani mediatorzy, psycholodzy, pedagodzy, prawnicy);
• Udział w dedykowanych konferencjach i wydarzeniach specjalnych;
• Stałą opiekę w zakresie organizacyjnym, merytorycznym i technicznym.
Link do platformy NVC w szkole: https://nvcwszkole.pl/szkolenia-dla-rodzicow/
 
Informacji dotyczących programów udziela koordynator.
Koordynatorem programów w SP Nr 1 w Hrubieszowie jest Marta Kuczyńska, pedagog szkolny, opiekun Szkolnego Klubu Mediatora