Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej

13 czerwca 2023 roku uczniowie klas 1-3 wzięli udział w spotkaniu z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, którzy w ciekawy sposób przeprowadzili zajęcia na temat pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznego zachowania się dzieci podczas wakacji. Serdecznie dziękujemy strażakom za udzielenie uczniom cennych rad i wskazówek.