Zakończenie VIII edycji warsztatów „Mądrzy Rodzice”

W dniu 07.03.2020r. zakończyły się warsztaty „Mądrzy Rodzice” dedykowane  rodzicom, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje wychowawcze.
VIII edycja warsztatów, zorganizowana przez Gminę Miejską Hrubieszów, odbywała się od 07.02.2020r. do 07.03.2020r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa
w Hrubieszowie.

Uczestnicy warsztatów mieli okazję wziąć udział w wykładach, ćwiczeniach grupowych
i indywidualnych, prowadzonych metodami aktywnymi oraz współtworzyli dla siebie „Grupę wsparcia” w rodzicielskich dylematach. Wiedza z różnych dziedzin, przekazana przez wykładowców, poparta przykładami z życia codziennego oraz inspiracją płynącą z fachowej literatury a także własne doświadczenia rodziców na dany temat, stworzyły optymalne warunki do rozwijania kompetencji wychowawczych i osobistych oraz budowania prawidłowych relacji z dziećmi.

Dowodem na przydatność tej inicjatywy dla rodziców są przykładowe wypowiedzi uczestników warsztatów „Mądrzy Rodzice”:

I.„ Nauczyłam się jak dotrzeć do dziecka, zrozumiałam jego zachowanie, powody izolacji.
W tej chwili nasze relacje poprawiły się a syn sam zaczął lepiej się uczyć i pilnuje czasu gry na komputerze. Wcześniej wielu rzeczy nie rozumiałam, lub nie chciałam zrozumieć. Jestem wdzięczna.”

  1. „Warsztaty nauczyły mnie łagodności, spojrzenia z drugiej strony na dziecko; jak radzić sobie z jego złością i ze swoją. Uświadomiły mi zagrożenia. Dowiedziałam się o fajnych grach, pomocnych książkach. Poleciłabym wszystkim warsztaty, ponieważ ukazują stronę dziecka; dlaczego się buntuje i złości? Bo ma powód…”

III. „Warsztaty dały mi bardzo dużo. Nauczyłam się wielu potrzebnych rzeczy i otworzyły mi oczy na sprawy, których nie dopuszczałam do siebie. Uświadomiłam sobie, że często swoje negatywne emocje przerzucam na dziecko a to nie jest dobre. Po warsztatach chciałabym poświęcić mojemu dziecku więcej czasu i uwagi. Uważam, że takie warsztaty są dla każdego rodzica wielką pomocą i wsparciem w trudnej misji, jaką jest wychowanie. Wychowanie dziecka, to wielka odpowiedzialność i zadanie na całe życie.”

  1. „Warsztaty pokazały mi jak wspaniałe mam dzieci. Nie zwracałam dotąd uwagi na rzeczy, które robiły dobrze. Większą uwagę przykładałam do tych rzeczy, które były złe, czy nieodpowiednie. Zrozumiałam dlaczego moje dziecko reaguje w ten czy inny sposób na daną sytuację. Zwrócono mi uwagę, a raczej przejrzałam na oczy jaki błędy popełniam
    w wychowaniu swojego dziecka.”
  2. „To my rodzice, opiekunowie, jesteśmy przewodnikami; co dziecko zaobserwuje, tego się nauczy…”
  3. „Warsztaty pomogły mi mądrzy i trzeźwo myśleć ożyciu codziennym. Podchodzę do życia z większym dystansem i opanowaniem. Staram się nie złościć na dzieci i poświęcam im więcej czasu…”
    Na zakończenie zajęć, uczestnicy warsztatów otrzymali certyfikat wraz z książką, ufundowaną przez Gminę Miejską Hrubieszów. Miłą niespodziankę sprawili mężczyźni, uczestniczący w warsztatach, którzy podarowali każdej z pań różę z okazji „Dnia Kobiet”. Wykonano pamiątkowe zdjęcia i wzorem ubiegłego roku zaproszono rodziców do udziału
    w grupie wsparcia, której spotkania organizowane są raz w miesiącu, w MBP „Zielony Kot”. Dziękuję wszystkim uczestnikom warsztatów oraz wykładowcom, którzy od lat wspierają swoją wiedzą rodziców uczestniczących w warsztatach. Podziękowania kieruję także do Gminy Miejskiej Hrubieszów, która dostrzega potrzeby rodziców i wspiera ich w zdobywaniu oraz rozwijaniu niezbędnych umiejętności wychowawczych.

                                                           Lider warsztatów „Mądrzy Rodzice”- Marta Kuczyńska