Dzień Życzliwości w grupie „0”

 
W dniu 20.11.2020r. wychowankowie grupy „0” uczestniczyli w zajęciach propagujących pozytywne, życzliwe i koleżeńskie postawy. Uczniowie przywitali się wesołą piosenką: ” Witaj Olu (imię każdego dziecka za grupy) Jak się masz? Wszyscy Cię witamy, wszyscy Cię kochamy, bądź wśród nas…”.
Następnie dzieci wypowiadały się na temat życzliwego zachowania na co dzień, wysłuchały bajek i opowieści, promujących właściwe zachowanie oraz radzenie sobie z trudnymi emocjami. Bajki czytały: pani pedagog oraz pani wychowawczyni grupy „0”. Uczestnikom zajęć przypadło do gustu wspólne zadanie, polegające na stworzeniu wesołego plakatu z okazji „Dnia Życzliwości”.
Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały naklejki-uśmiechnięte buźki oraz zobowiązały się do tego, że będą się starały być koleżeńskimi i życzliwymi wobec innych każdego dnia. Z uwagi na nieobecność starszych uczniów-mediatorów rówieśniczych, którzy od kilku lat włączają się w organizację tego pozytywnego święta, zajęcia wyglądały nieco inaczej niż zazwyczaj, lecz mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym „Dzień Życzliwości” spędzimy z całą naszą społecznością szkolną.
Marta Kuczyńska, pedagog szkolny, opiekun Szkolnego Klubu Mediatora